Τα προϊόντα John Noa έχουν το δικό τους πλέον χώρο Παραγωγής και Συσκευασίας!

Posted by john 11/02/2016 0 Comment(s) Blog,

Τα προϊόντα John Noa έχουν το δικό τους πλέον χώρο Παραγωγής και Συσκευασίας!


 

Ο χώρος παραγωγής των προϊόντων John Noa είναι ένας νέος χώρος ειδικά διαμορφωμένος για την παραγωγή των καλύτερων προϊόντων στην αγορά συμπληρωμάτων.

Νέα μηχανήματα, η καλύτερη τεχνολογία και το προσωπικό που αγαπά και ξέρει να παρασκευάζει τα συμπληρώματα Worts, έχουν επανδρώσει το νέο χώρο παρασκευής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Οι μοναδικές συνθέσεις συμπληρωμάτων δημιουργούνται κάτω από τις καλύτερες προδιαγραφές, με την έγκριση των αρμοδίων τμημάτων, ΕΟΦ, έχοντας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την παρασκευή διατροφικών συμπληρωμάτων.

Στον ίδιο χώρο παρασκευής των συνθέσεων Worts γίνεται και η συσκευασία των προϊόντων, ώστε η εποπτεία να μη σταματά σε κανένα στάδιο παραγωγής, και να υπάρχουν οι καλύτερης συνθήκες αποθήκευσης και διοχέτευσης των προϊόντων στην αγορά, γιατί ο έλεγχος από το εξιδανικευμένο προσωπικό δεν σταματά σε κανένα στάδιο παρασκευής, συσκευασίας και προώθησης στην αγορά των προϊόντων John Noa.

Γιατί τα John Noa είναι τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς, γιατί έχουν δημιουργηθεί με αγάπη, και με τη μεγαλύτερη φροντίδα σε όλα τα στάδια παραγωγής.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ